Bestuur

Stichting vereningingsgebouw de Krooshof wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste zeven en ten hoogste negen leden.
Het bestuur wordt vertegenwoordigd door voorzitter Harm Abma, secretaris Caroline de Wildt en penningmeester Addie Schutz.