Bestuur

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste zeven en ten hoogste negen leden. Het bestuur, vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris, treedt voor de stichting in en buiten rechten op. Van het bestuur zal één van der bestuursleden worden aangewezen door de in het dorp Zijderveld gevestigde mondaccordeonvereniging “Con Amore”en één door de Christelijke Gemengde Zangvereniging Laudate Dominum.

De Statuten zijn in 2014 aangepast. Op dit moment zullen de overige bestuursleden door de zitting hebbende bestuursleden zelf worden aangewezen, waarbij er rekening worden gehouden dat zij zoveel mogelijk de verschillende facetten in het plaatselijke verenigingsleven vertegenwoordigen c.q. respecteren.

Het gebouw aan de Dorpsweg was eigendom van Stichting Verenigingsgebouw Zijderveld en stond voor twee derde op grond van de Nederlandse Hervormde Kerk Zijderveld. Een derde van de grond is eigendom van de Stichting.