Historie

Historie (volgens de statuten)

Het gebouw zal dienstbaar worden gemaakt aan het doel der stichting door het beschikbaar te stellen aan het plaatselijke verenigingsleven voor het houden van vergaderingen, cursussen, lezingen, uitvoeringen en andere bijeenkomsten. Bovendien zal het kunnen worden gebruikt voor andere activiteiten ter bevorderingen van de geestelijke, sociale en culturele belangen der plaatselijke gemeenschap.

Het beschikbaar stellen van het gebouw staat geheel ter beoordeling van het bestuur.

Alle te Zijderveld gevestigde organisaties, verenigingen of andere groeperingen, welke krachtens de statuten of doelstelling geen van de bestaande rechtsorde beogen en niet strijdig zijn met de goede zeden, kunnen van het verenigingsgebouw gebruik maken.

Het gebouw aan de Dorpsweg was eigendom van Stichting Verenigingsgebouw Zijderveld en stond voor twee derde op grond van de Nederlandse Hervormde Kerk Zijderveld. Een derde van de grond is eigendom van de Stichting.