Historie

Historie (volgens de statuten)

Het gebouw zal dienstbaar worden gemaakt aan het doel der stichting door het beschikbaar te stellen aan het plaatselijke verenigingsleven voor het houden van vergaderingen, cursussen, lezingen, uitvoeringen en andere bijeenkomsten. Bovendien zal het kunnen worden gebruikt voor andere activiteiten ter bevorderingen van de geestelijke, sociale en culturele belangen der plaatselijke gemeenschap.

Het beschikbaar stellen van het gebouw staat geheel ter beoordeling van het bestuur.

Vanaf 2 juli 2014 is de sleutel van het nieuwe gebouw in ontvangst genomen.

De opening van de nieuwbouw, naast de gymzaal, was op zaterdag 21 september
2014. Een feestelijke opening met een nieuwe gezellige uitstraling en een nieuw
logo.